Image

Umarli chcą być pochowani w naszych sercach

Sprzątanie grobów ceny

Usługa podstawowa
Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia. Mycie nagrobka, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Odnalezienie grobu 30 zł PLN (dotyczy nowych klientów)

Nagrobek pojedynczy 80 zł
Nagrobek podwójny 110 zł
Grobowiec 130 zł

Usługa podstawowa stała

  3x w roku 6x w roku 12x w roku
Nagrobek pojedynczy 210 zł 400 zł 750 zł
Nagrobek podwójny 300 zł 600 zł 1100 zł
Grobowiec 360 zł 660 zł 1250 zł

 

Maszynowe  czyszczenie pomników lastrico  
Odnawianie liter  
Złocenie liter  

Usługa podstawowa bez mycia grobu. Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia, zapalenie znicza, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Nagrobek pojedynczy 60 zł
Nagrobek podwójny 70 zł
Grobowiec 80 zł

Cennik rozszerzony:

 • Odśnieżanie 30 zł
 • Wiązanka kwiatów lub chryzantema 60 zł
 • Wieniec mały 80 zł
 • Wieniec średni 100 zł
 • Wieniec duży 150 zł
 • Znicz mały 10 zł
 • Znicz średni 15 zł
 • Znicz duży 20 zł
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko położenia wiązanki kwiatów 15 zł + koszt kwiatów (dotyczy Sosnowca)
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko zapalenie znicza 15 zł + koszt znicza (dotyczy Sosnowca)
 • Przesłanie zdjęcia pocztą emaliową gratis.
 • Dojazd poza Sosnowiec 2,20 gr/km
 • Zamówienie Mszy św. za zmarłych lub modlitwy wspominkowej: według taryfy danej plebanii

Sprzątanie grobów ceny

Usługa podstawowa
Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia. Mycie nagrobka, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Odnalezienie grobu 30 zł PLN (dotyczy nowych klientów)

Nagrobek pojedynczy 80 zł
Nagrobek podwójny 110 zł
Grobowiec 130 zł

Usługa podstawowa stała

  3x w roku 6x w roku 12x w roku
Nagrobek pojedynczy 210 zł 400 zł 750 zł
Nagrobek podwójny 300 zł 600 zł 1100 zł
Grobowiec 360 zł 660 zł 1250 zł

 

Maszynowe  czyszczenie pomników lastrico  
Odnawianie liter  
Złocenie liter  

Usługa podstawowa bez mycia grobu. Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia, zapalenie znicza, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Nagrobek pojedynczy 60 zł
Nagrobek podwójny 70 zł
Grobowiec 80 zł

Cennik rozszerzony:

 • Odśnieżanie 30 zł
 • Wiązanka kwiatów lub chryzantema 60 zł
 • Wieniec mały 80 zł
 • Wieniec średni 100 zł
 • Wieniec duży 150 zł
 • Znicz mały 10 zł
 • Znicz średni 15 zł
 • Znicz duży 20 zł
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko położenia wiązanki kwiatów 15 zł + koszt kwiatów (dotyczy Sosnowca)
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko zapalenie znicza 15 zł + koszt znicza (dotyczy Sosnowca)
 • Przesłanie zdjęcia pocztą emaliową gratis.
 • Dojazd poza Sosnowiec 2,20 gr/km
 • Zamówienie Mszy św. za zmarłych lub modlitwy wspominkowej: według taryfy danej plebanii